Impresum

Podaci prema čl. 5. njemačkog Zakona o elektronskim medijima (TMG):

Deutsch-Kroatische Juristenvereinigung e.V. /Njemačko-hrvatsko udruženje pravnika

koje zastupa:

den Vorsitzenden des Vorstands
Dr. Zoran Domić
c/o domić law
Bilenbarg 33
22397 Hamburg

Kontakt:

Telefon: +49 40 23767107
E-Mail: domic@domic-law.com

Registar udruge:

Amtsgericht Frankfurt a. M.: VR 10938

Rješavanje sporova

Europska komisija osigurala je platformu za internetsko rješavanje sporova (OS):
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Našu email adresa naći ćete naprijed u impresumu.

Nismo obavezni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred bilo kojim arbitražnim tijelom za rješavanje sporova potrošača.

Odgovornost za sadržaj

Kao davatelj usluga odgovorni smo prema čl. 7., st. 1. njemačkog Zakona o elektronskim medijima (TMG) za vlastite sadržaje na ovim stranicama prema općim Zakonima. Međutim, prema čl. 88. do čl. 10. njemačkog Zakona o elektronskim medijima (TMG), kao davatelj usluga nismo obavezni nadzirati prenesene ili pohranjene tuđe informacije ili istraživati da li okolnosti upućuju na neku nezakonitu radnju.

To nema nikakvog utjecaja na obavezu uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija prema općim zakonima. Međutim, odgovornost s tim u vezi može nastati tek od trenutka saznanja o nekoj konkretnoj povredi zakona. Ako nam takve povrede zakona postanu poznate, bez odlaganja ćemo ukloniti takve sadržaje.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove na vanjske web stranice trećih osoba na čiji sadržaju nemamo utjecaja. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za te vanjske sadržaje. Za sadržaj povezanih stranica odgovoran je dotični pružatelj ili operator stranica. Povezane stranice su provjerene u odnosu na moguće povrede zakona u vrijeme povezivanja. U vrijeme povezivanja nisu utvrđeni nezakoniti sadržaji.

Međutim, nije moguće stalno provoditi kontrolu sadržaja povezanih stranica ako ne postoje konkretne naznake kršenja zakona. Čim nam postane poznato da postoje takva kršenja, bez odlaganja ćemo ukloniti takve linkove.

Autorsko pravo

Sadržaji i radovi na ovim stranicama koje su izradili operatori web stranica podliježu njemačkom zakonu o autorskim pravima. Za umnožavanje, obradu, distribuciju i svaku vrstu korištenja izvan onog dopuštenog autorskim pravom potrebna je pisana suglasnost dotičnog autora ili stvaratelja. Preuzimanja i preslike ove stranice namijenjene su samo privatnoj, nekomercijalnoj uporabi.

Ako sadržaje na ovoj stranici nije izradio operater, pazit će se na autorska prava trećih osoba. To konkretno znači da će se za sadržaje trećih osoba to jasno naznačiti. Ako bi ipak bili upozoreni na kršenja autorskih prava, molimo Vas da nam na to ukažete. Čim nam postane poznato da postoje takva kršenja, bez odlaganja ćemo ukloniti takve sadržaje

Posebni uvjeti korištenja

Ako posebni uvjeti za pojedina korištenja ove internetske stranice odstupaju od gore navedenih točki 1. do 4., na to će se izričito ukazati na odgovarajućem mjestu. U tom slučaju, posebni uvjeti korištenja primjenjuju se u tom pojedinom slučaju.